Pirkimo taisyklės

PARDUOTUVĖS TAISYKLĖS

 1. Bendrosios Nuostatos

1.1. Šios internetinės parduotuvės naudojimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Pirkėjo ir elektroninės parduotuvės taisyklės www.9000.lt (toliau – Pardavėjas) teises bei pareigas, prekių įsigijimo, apmokėjimo, pristatymo, grąžinimo tvarką, šalių atsakomybę bei kitas nuostatas, Pirkėjui įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje.

1.2. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo momentu vienašališkai pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Taisyklių pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Parduotuvėje momento. Jei paskelbus pakeistas Taisykles Pirkėjas ir toliau naudojasi Parduotuve, tai reiškia, kad Pirkėjas sutinka su visais Taisyklių pakeitimais.

1.3. Internetinės parduotuvės www.9000.lt prekyba vykdoma ne tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.

 1. Asmens Duomenų Apsauga

2.1 Norėdamas užsisakyti prekių internetinėje parduotuvėje arba naudotis kitomis Parduotuvės paslaugomis, būtina nurodyti teisingus ir išsamius visus privalomus duomenis. Jei Pirkėjas yra juridinis asmuo, jis privalo nurodyti juridinio asmens kodą ir PVM mokėtojo kodą (jei toks yra).

2.2. Pirkėjas pilnai atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą, atsiradusias ar galinčias atsirasti Pirkėjui arba tretiesiems asmenims dėl pateiktų duomenų neteisingumo.

2.3 Pirkėjas supranta ir sutinka, kad bet kokius veiksmus, atliktus elektroninėje parduotuvėje naudojantis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas įsipareigoja užtikrinti prisijungimo duomenų slaptumą ir neatskleisti jų tretiesiems asmenims.

2.4 Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas.. Visais kitais atvejais galioja Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka.

2.5 Pirkėjas sutinka, kad Pardavėjas valdytų ir tvarkytų registracijos metu pateiktus jo duomenis šiose Taisyklėse numatytais tikslais.

 1. Sutarties Sudarymas (pirkimo-pardavimo)

3.1. Pirkimo – pardavimo sutartis yra sudaroma kiekvienam užsakymui. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas internetinėje parduotuvėje, suformuoja prekių krepšelį, nurodo pristatymo adresą, pasirenka mokėjimo būdą, ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“.

3.2 Pirkimo – pardavimo sutartis galioja iki visiško užsakymo įvykdymo.

 1. Pirkėjo Teisės ir Pareigos

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje www.9000.lt ne jaunesnis kaip 18 metų ir laikydamasis šiose Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

4.2. Pirkėjas turi teisę grąžinti nesugadintas ir nenaudotas prekes (originalioje, švarioje pakuotėje), pranešdamas apie tai Pardavėjui ne vėliau kaip per 14 darbo dienų nuo prekės pristatymo Pirkėjui dienos.

4.3. Pirkėjas prekes gali užsakyti visą parą ištisus metus. Užsakymai, pateikti darbo dienomis po 11:00val., savaitgaliais ar švenčių dienomis, bus peržiūrėti artimiausią darbo dieną. Prekes galima užsakyti ir telefonu +3706xxxxxx  darbo dienomis 8.30 – 17.30 val.

5.Pardavėjo Teisės ir Pareigos

5.1. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas turi teisę laikinai arba ir visam laikui nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą be atskiro įspėjimo.

5.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar kitaip pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjui galimybę naudotis internetine parduotuve.

5.3. Pardavėjas turi teisę talpinti internetinėje parduotuvėje nuorodas į kitus tinklalapius, tačiau neatsako už juose skelbiamą informaciją ar vykdomą veiklą.

5.4. Pardavėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

5.5. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis.

5.6. Dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, Pardavėjas grąžina Pirkėjo sumokėtus pinigus per 14 darbo dienų.

 1. Prekių Kaina ir Jų Apmokėjimo Tvarka

6.1. Internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme prekių kainos nurodytos € su PVM.

6.2. Šalia kiekvienos konkrečios Prekės yra jos aprašymas. Jei Pirkėjui pateiktos informacijos nepakanka, jis privalo kreiptis į Pardavėją dėl papildomos informacijos. Užsakydamas prekę, Pirkėjas patvirtina, kad Parduotuvėje pateikta informacija apie prekę yra išsami ir jam aiški.

6.3. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo momentu, neinformavęs Pirkėjo, keisti Parduotuvėje esančių prekių asortimentą, jų aprašymus, kainas, pristatymo sąlygas ir kitą Parduotuvėje esančią informaciją.

6.4. Prekės pristatymo mokestis į prekės kainą nėra įskaičiuotas.

6.5. Pardavėjas nustato galimą minimalų prekių krepšelio dydį.

6.6. Pirkėjas gali atsiskaityti už prekes šiuo būdu:

6.6.1. El.bankininkyste (Paysera)

 1. Prekių Pristatymas

7.1. Prekes Pardavėjas pristato visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje ir kitose Europos Sąjungos Šalyse.

7.2. Siuntiniams į Kuršių Neriją taikomas papildomas pristatymo mokestis 21€. su PVM

7.3. Prekės, užsakytos www.9000.lt internetinėje parduotuvėje, pristatomos įgaliotos kurjerių tarnybos – DPD Lietuva, Omniva, LPexpress, Venipak.

7.4. Pirkėjas užsakymo metu įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

7.5.Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

7.6. Jei Jūsų užsakyta prekė yra sandėlyje – pristatysime Jūsų nurodytu adresu visoje Lietuvoje per 1- 2 darbo dienas po Jūsų apmokėjimo. Jei Jūsų užsakytos prekės nėra sandėlyje – prekes pristatysime per 3 darbo dienas po apmokėjimo gavimo. Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje ir kitose Europos Sąjungos Šalyse prekės pristatomos pagal siuntų tarnybos nustatytus terminus ir dėl siuntimo išlaidų tariamasi atskirai telefonu +3706xxxxx  arba el.paštu info@9000.lt

7.7.Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliota siuntų tarnyba DPD, Omniva, Venipak, Lpexpress.

7.8. Prekės pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėjo ar jo įgaliotos siuntų tarnybos atstovu patikrinti siuntos būklę, prekių kiekį, kokybę ir asortimentą. Pirkėjui arba kitam prekę priimančiam asmeniui pasirašius važtaraštyje be pastabų, laikoma, kad siunta perduota nepažeista ir vėliau pretenzijos dėl siuntos pakuotės pažeidimo nepriimamos.

7.9. Pardavėjas neatsako už tai, kad Pirkėjui nebuvo pristatytos ar buvo pavėluotai pristatytos užsakytos prekės, jei tai įvyko dėl trečiųjų asmenų kaltės ar dėl aplinkybių, kurių Pardavėjas negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti Pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui.

7.10 Galite atsiimti prekes DPD Lietuva, Omniva, Lpexpress PICKUP siuntų taškuose Jūsų mieste.

7.11 Siunta saugoma siuntų taške 7 kalendorines dienas.

7.11 Pasirinkite norimą terminalą ir prekes jame galėsite atsiimti jau kitą darbo dieną, jei užsakymą pateikiate iki 11:00 valandos.

 1. Garantija

8.1. Parduotuvėje parduodamų prekių galiojimo terminas yra neribotas, jei šalia prekės nenurodyta kitaip.

8.2. www.9000.lt nupirktos elektros dalys nekeičiamos ir atgal nepriimamos!!!

 1. Prekių Grąžinimas

9.1. Daiktų grąžinimas vyksta vadovaujantis 2001m. birželio 29d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 “Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo”

 

 1. Rinkodaros Priemonės

Pardavėjas internetinėje parduotuvėje www.9000.lt savo nuožiūra gali vykdyti įvairias akcijas.

 1. Apsikeitimas Informacija

21.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

21.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo elektroninės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytu adresu.

 1. Baigiamosios Nuostatos

23.1 Šios Taisyklės neriboja Pirkėjo (vartotojo) teisių, nustatytų Lietuvos Respublikos teisės aktuose, įskaitant teisių įsigijus netinkamos kokybės prekę ar paslaugą.

23.2. Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su pirkimo ir pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.